דף הבית למעלה מערכת הפורומים גלרייה כתוב אלינו מפת האתר חיפוש English

  מגדלי הפינקים

אלבום תמונות ניסיון אמיתי ועצות 26/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 14/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 21/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 18/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 8/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 4/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 10/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 4/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 31/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 30/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 27/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 23/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 20/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 17/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 13/3/07 זרעי קנביס ניסיון אמיתי בגידול ועצות 29/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 30/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/12/06 אלבום תערוכת רג'יו אמיליה ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/11/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 24/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 20/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 14/10/06 נסיון אמיתי ועצות 14/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/10/06 אימון הציפורים לתערוכה ניסיון אמיתי ועצות 29/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 260906 ניסיון אמיתי ועצות 22/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 2/8/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 29/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 28/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 26/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 23/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/06 מענה: נקבה מתה

ניסיון אמיתי ועצות 13/10/06

 


 

 

ניסיון אמיתי בגידול ציפורים ועצות מועילות לגידול 13/10/06

תרגם ברשות תומר ג. ©

True experience with birds Helpful hints about caged birds 10/13/06

by G.A. Abbate Ph.D.©

ולדוברי האנגלית שבינינו, ניתן להצטרף לחוויה הלימודית בפורומים הבאים ביאהו:

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/
http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339

This morning upon going outside I noticed the sudden change of
temperature from early summer-like temperature of yesterday to the
chilly, shivering of this morning October 13th. I went out in a
short-sleeved shirt and I was shivering. I had to go back in the house
and get a long sleeved shirt.

When I entered my bird room this morning, the sun was shining inside and
Canaries, Gouldians, European Finches, and others were taking a sunbath
in the west side of my bird room. Every bird was fluffing their
feathers and letting the sunrays penetrate their bodies. Sunshine is
very essential to living critters. The right amount of sunshine is good
for humans, animals, and birds too.

During my traveling and by visiting many bird rooms sometimes located in
house basements where sunshine was not available at all, despite the
fact that they were using the so-called Vita Light I noticed that the
birds were suffering from vitamin D and calcium deficiency. Calcium
will not be properly absorbed by the biological system of the bird
unless it is combined with the right proportion of vitamin D. In my
case that sunshine enters my bird room for a good part of the day, all
my birds achieve absorbing calcium to perfection.

I like to offer some friendly advice to the fellow fanciers that
don't have a bird room where sunshine does not penetrate abundantly.
It is a good idea to supplement the bird diet with vitamin D and calcium
if you wish for birds to lay fertile, hatchable eggs in the 2007
breeding season. Caged birds must receive the proper nutrition all year
round in order to be fit for the breeding season and the exhibition
season as well. Good nutrition generates good, healthy looking birds.

Although traces of calcium is available in many dark green vegetables
such as kale, broccoli, mustard greens, dandelions and others, in my
opinion we cannot feed enough quantities of greens so that the bird can
achieve the optimum nutrition and optimum absorption of calcium and
vitamin D. Therefore, supplements must be added to the birds diet.
Calcium Citrate is the best kind of calcium, easily absorbed by the
biological systems of caged birds. When sunshine is lacking, I repeat,
it must be combined with the proper proportion of vitamin D.

Many caged bird food manufacturers produce food such as nestling food
and seed diets with the proper percentage of calcium and vitamin D plus
other vitamins and minerals. On today's date I spoke via telephone
to a gentleman from Texas, he lamented to me that his birds produced
little or no eggs and out of the twenty pairs he produced only two
youngsters. He also mentioned to me that many of his females lay soft
shell eggs and many of them die egg bound. I asked what he feeds his
birds and he answered, "I feed a mixture of 60% Canary seed and 40%
Rape seed." I asked if he fed his bird mineral grit and he replied
"I put sand on the bottom of the cage and also in the seed cup".
He also mentioned that he feeds them lettuce occasionally and when he
gets a few baby Canaries in the nest he combined wheat germ flakes with
hard boil eggs. He said he boils the eggs for 30-40 minutes. I said to
him boiling the eggs for that long the egg produces enough chemical
poison to deteriorate the health of the birds. Anyone can try boiling
an egg for this long, let it cool and then remove the shell, you will
have a terrible smell of sulfur and copper that in my opinion is simply
poison to young birds as well as adults. I advised him to cook the egg
for only 5 minutes and let it cool in the same water, by doing so the
egg is more nutritious and it will not have that terrible sulfur, copper
smell.

Many people are concerned that boiling the egg longer will kill the
bacteria. All my life, I have boiled the eggs for 5 minutes and let it
cool in the same water, I never experienced any problems of bacteria
infections or other problems. In my opinion when you boil for five
minutes, you kill everything. However, be careful of raw eggs, raw
meat, raw poultry, avoid cross contamination with bird food, especially
when stored in the refrigerator together.

I spent nearly an hour on the phone with this gentleman advising him a
better way to feed the birds. It is up to him to follow my advice or to
continue with his failing method.

Around this area of New Jersey, thanks to the abundance of rain, wild
greens are plentifully available everywhere in empty lots, empty fields,
along side the highway. Everyday I pick a variety of greens, but as I
mentioned many times before, before it is fed to the birds, I soak all
greens regardless of the source in a gallon of water with one or two
tablespoons of bleach. I soak the greens for several minutes, rinse
thoroughly under running cold water, shake the excess water and then it
is fed to the birds. In the last several weeks, after greens have been
soaked in bleach and have been rinsed thoroughly, I soak them again in a
gallon of water with two tablespoons of apple cider vinegar and I feed
to the birds without anymore rinsing. The birds not only enjoy the
greens and get the nutritional value that the greens contain but also
benefit from the many healthful benefits of the apple cider vinegar.
All Canaries, Carduelan Finches, Gouldians Finches, and others are all
enjoying this natural bounty that is available here in New Jersey.
Myself, as well as my helper, put our heart and soul in to taking care
of our birds and we enjoy the hobby more.

If you are not a member of the following groups, please join and be part
of the learning experience.

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/
<http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/>

http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339
<http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339>

http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=472023\
39

<http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=47202\
339
>

http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339
<http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339>

http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339
<http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339>

http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339
<http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339>

http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339
<http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339>

Best Regards,

G.A. Abbate in sunny, cool, New Jersey—The Garden State


 

 

זו יכולה להיות המודעה שלך

   


 דף הבית ] למעלה ] עמותת מגדלי הפינקים ] משפחת הפינקים ] הזברה פינק ] מאמרים וחומר נוסף ] אינדקס המגדלים ] מחירון הפינקים ] קישורים ] פורומים חיצוניים ] הדואר שלי ] תנאי השימוש באתר ]

שלח דואר ל-webmaster@ifinch.org עם הערות והצעות.
כל הזכויות שמורות © 2006 עמותת מגדלי הפינקים
עדכון אחרון: 10/17/08