דף הבית למעלה מערכת הפורומים גלרייה כתוב אלינו מפת האתר חיפוש English

  מגדלי הפינקים

אלבום תמונות ניסיון אמיתי ועצות 26/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 14/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 21/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 18/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 8/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 4/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 10/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 4/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 31/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 30/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 27/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 23/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 20/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 17/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 13/3/07 זרעי קנביס ניסיון אמיתי בגידול ועצות 29/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 30/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/12/06 אלבום תערוכת רג'יו אמיליה ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/11/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 24/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 20/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 14/10/06 נסיון אמיתי ועצות 14/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/10/06 אימון הציפורים לתערוכה ניסיון אמיתי ועצות 29/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 260906 ניסיון אמיתי ועצות 22/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 2/8/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 29/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 28/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 26/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 23/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/06 מענה: נקבה מתה

ניסיון אמיתי ועצות 20/6/07

 


 

 

ניסיון אמיתי בגידול ציפורים ועצות מועילות לגידול 20/6/07

תרגם ברשות תומר ג. ©

True experience with birds Helpful hints about caged birds 6/20/07

by G.A. Abbate Ph.D.©

yטרם תורגם

ולדוברי האנגלית שבינינו, ניתן להצטרף לחוויה הלימודית בפורומים הבאים ביאהו:

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/
http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339

Meet Mr. Clean! Tiziano Bassoli, who also lives in Coreggio Reggio Emilia. I have known Tiziano for a couple decades. Prior to his retirement, he was operating together with a couple partners three very profitable and successful meat and other food retail establishments. They supplied meat and other food to restaurants, hotels, etc. and to the public as well.

Tiziano has been breeding Carduelan Finches for a very long time. About three years ago, he retired from the meat/food business and now he dedicates himself totally to the breeding and importing rare, exotic Finches, primarily from Mexico. Tiziano is a very meticulous individual and he has a very highly coordinated breeding establishment. You can notice from the photo on his photo album located on the Abba web site @ www.abbaseed.com <http://www.abbaseed.com/> , click on Euro Photos then on Bassoli. You will see the neatness and uniformity of his breeding cages. His bird rooms (a total of four located at the 4th floor of his house) plus a quarantined room facility located at a considerably distant location from his house and breeding rooms, at the time of my visit were clean and spotless. You couldn't even find a spec of dust on any cage or on the floor for that matter. I have been visiting him for several years, at all times, his rooms were always clean and neat. I didn't feel itchy and I didn't have to scratch myself.

He breeds many varieties of Carduelan Finches. This year I noticed Venezuelan Black hooded red Siskins, normal and mutation, black Siskins, South American black head Siskins, also black chested Siskins from Mexico, the American Goldfinches, plus many other varieties of Carduelans. One species of bird that stood out in his bird rooms was the Alario Finches from Africa. He breeds the Alario is purity and cross bred with Canaries as well as other birds that in turn produce fantastic and melodious singers. He breeds so many varieties of Mules and other cross bred that every year at the Reggio Emilia exhibition, he stands out triumphant in achieving high awards and selling his high in demand surplus. In fact, every year within a couple hours of the opening of the Reggio Emilia exhibition, Tiziano is completely sold out of all his birds. His birds are demanding high prices and bird fanciers pay for the quality without hesitation.

At the time of my visit, his breeding season was almost in full swing. I refrained on my own will, not to take pictures or close ups of the nests to avoid disturbing the birds. The birds are located on the fourth floor, hundreds of steps up; this discourages many visitors. Poor old me climbed the stairs twice on this trip and I still feel pain in my legs. The environment of Tiziano's breeding facility was dry, well ventilated, and well lit, naturally and artificially.

An electronic timer controls the artificial light. (I wish we could make the timers work here in the USA. The European electricity is 220-50 cycle; the North America electricity is 115-60 cycle). I have been asking the manufacturer of these timers to make them to fit the North American electricity, but when you hear the price of these gadgets, I don't think many American fanciers will pay the price. Some of these units are selling for up to 200 Euros each ($270.00 US dollars each) anyone interested in them?

Meet another Mr. Clean! Lauro Bonacini also lives in Coreggio, Reggio Emilia. He breeds Razza Espagnola, (I don't think that Razza Espagnola is widely bred in the USA?). Personally, I have been wishing to get a hold of at least a couple pairs of Razza Espagnola that are plentifully available everywhere in Europe. This cute little Canary can be purchased at a very reasonable price at the Reggio Emilia exhibition, also from any breeder or bird shop. This breed of Canary is an aggressive feeder of any youngster, including the Carduelan. In fact, most of the Carduelan breeders that I visited own several pairs of Razza Espagnola to foster the rare species of Carduelans. I've bred and I've seen most of the known Canaries, but I've never seen any type of Canaries so prolific and so reliable.

As you can see from the photo album on the Abba web site @ www.abbaseed.com <http://www.abbaseed.com/> , of Lauro's breeding room, which is very small in size and he has well coordinated breeding cages. At the time of my visit, he had youngsters everywhere, nests full of 4, 5, even 6 youngsters well fed, well nourished, growing healthy. The youngsters were so well fed that he held the nest of 4 or 5 youngsters fully feathered in his hand, I took a photo with a flash and the birds did not even move. It was a pleasure to look at such a breeding success. Look at every nest, the pattern is always the same. Also, look at the photo of his flight cage full of youngsters. If I remember correctly, Lauro, at the time of my visit, mentioned that he had over 400 youngsters out of just a few pairs!

The Razza Espagnola is also a cheerful and melodious singer. They are alert, active, and love to sing. In fact, I extended my visit at Lauro's place just to hear and enjoy the Razza Espagnola's melodious song.

A good environment, sensible management, careful administration of genuine food coupled with Lauro's tender love and care, the result was obvious. In the photo, Lauro is on the left side in the green shirt and Tiziano (my guide) is on the right side. I may add that Lauro, as well as Tiziano, do not feed garbage to their birds, only genuine, well made, fresh food and a well balanced seed diet. Fresh cuttlebone plus a cup full of mineral grit was visible in every cage. Do anyone of you in the USA breed the Razza Espagnola? I would be interested in purchasing a pair or two and I will travel anywhere in the USA to get them.

Overnight, in this area of the Garden State, we experienced a considerable amount of badly needed rain. Hopefully the wild greens will flare up again. The chickweed, the dandelions and other wild greens because of the dry conditions simply disappeared. Thank God for my garden where I have growing escarole, chicory, cultivated dandelions, boragina, lettuce, kale, broccoli rabe, and other greens that I have a constant supply of fresh, organically grown greens for all our birds.

I have been picking lots of grasses in the seeding stages such as rye and fescue. All the Gouldians, Carduelans, and the Canaries are enjoying the feast practically every day. It is fun looking at the Gouldians and Carduelans picking every little seed of the rye and fescue grasses. I had a couple fields where I used to pick these grasses, but unfortunately the city made the owner cut the field down. Now I have to endanger myself in areas along side the road. The other day while I was cutting greens on the side of the Garden State Parkway, a trooper approached me and asked what I was doing. I told him I was picking grass for my birds. For that reason, he stayed behind my SUV and allowed me to pick lots more than that and promised he would come and visit me one day. That was great!

By talking to various people in many parts of North America, in some areas the city water has been believed to cause mortality among youngsters as well as adult birds. As for myself, I have been filling a 5 gallon jug with very hot water, letting it evaporate for a couple days, then to each gallon of drinking or bathing water, we put 2 tablespoons of apple cider vinegar. Hopefully, this will eliminate some of the impurity in the city water that some days taste simply terrible. I suggest to check the water and see that it will not harm your birds.

At this time, hopefully my man will complete the project of installing a filtration system that will remove all the impurities from the city water. That is going to be a very expensive project between the labor and the material.

Mankind, for years, has been abusing the environment. Too much garbage and dangerous chemicals are polluting our water system. I remember over 50 years ago, I was able to drink from many streams and rivers without getting a bellyache. Today, I am afraid to wash my hands in the streams and rivers.

If you are not a member of the following groups, please join and be part of the learning experience.

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/
http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=472023\
39

http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339

Best regards to all,

G.A. Abbate
 

 

זו יכולה להיות המודעה שלך

   


 דף הבית ] למעלה ] עמותת מגדלי הפינקים ] משפחת הפינקים ] הזברה פינק ] מאמרים וחומר נוסף ] אינדקס המגדלים ] מחירון הפינקים ] קישורים ] פורומים חיצוניים ] הדואר שלי ] תנאי השימוש באתר ]

שלח דואר ל-webmaster@ifinch.org עם הערות והצעות.
כל הזכויות שמורות © 2006 עמותת מגדלי הפינקים
עדכון אחרון: 10/17/08