דף הבית למעלה מערכת הפורומים גלרייה כתוב אלינו מפת האתר חיפוש English

  מגדלי הפינקים

אלבום תמונות ניסיון אמיתי ועצות 26/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 14/6/07 ניסיון אמיתי ועצות 22/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 21/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 18/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 8/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 4/5/07 ניסיון אמיתי ועצות 25/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 20/4/07 ניסיון אמיתי ועצות 10/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 4/4/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 31/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 30/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 27/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 23/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 20/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 17/3/07 ניסיון אמיתי בגידול ועצות 13/3/07 זרעי קנביס ניסיון אמיתי בגידול ועצות 29/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 15/1/07 ניסיון אמיתי ועצות 30/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/12/06 אלבום תערוכת רג'יו אמיליה ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/12/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/11/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 24/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 20/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 14/10/06 נסיון אמיתי ועצות 14/10/06 ניסיון אמיתי ועצות 13/10/06 אימון הציפורים לתערוכה ניסיון אמיתי ועצות 29/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 260906 ניסיון אמיתי ועצות 22/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 19/9/06 ניסיון אמיתי ועצות 2/8/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 18/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 17/7/06 ניסיון אמיתי ועצות 29/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 28/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 27/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 26/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 23/6/06 ניסיון אמיתי ועצות 22/6/06 מענה: נקבה מתה

ניסיון אמיתי ועצות 27/10/06

 


 

 

ניסיון אמיתי בגידול ציפורים ועצות מועילות לגידול 27/10/06

תרגם ברשות תומר ג. ©

True experience with birds Helpful hints about caged birds 10/27/06

by G.A. Abbate Ph.D.©

ולדוברי האנגלית שבינינו, ניתן להצטרף לחוויה הלימודית בפורומים הבאים ביאהו:

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/
http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339
http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339

Well friends and fellow fanciers in all the groups, I had enough of
the cold weather in New Jersey. I am driving to Florida and soon I
shall be there. Hopefully I will be able to observe lots of wild
birds that did the same thing I'm doing, move south to get away from
the cold weather?

My Gouldians are all paired up to breed (hopefully?). All my male
colorbred Canaries red ground and yellow ground as well are all in
spacious double breeding cages relaxing and recuperating from the
molt, invigorating their energy for the 2007 breeding season. I
intend to start my breeding program for all Canaries, including
Timbrados, around mid March 2007. Hopefully to get the first eggs
hatching around the first week of April? As usual, I am always
hopeful for a good, fruitful, breeding season.

All my Canaries, including all other birds, are receiving the best
care that is required to keep them healthy, in excellent condition,
and strong productive breeders. Many fellow fanciers unfortunately
improperly care for their birds all year and just prior to the
breeding season starting, they feed their birds all kinds of goodies,
hoping to achieve excellent breeding results. Canaries, and other
caged birds require and deserve a well balanced diet all year round
in order to be in excellent reproductive condition.

Caged birds of all species cannot accumulate in a short period of
time the necessary nutrients including minerals, calcium, plus
vitamin D to produce hatchable, fertile eggs. Therefore, they must
receive as of now, a good diet specifically for the species, seed
eaters and non seed eaters. The proper nutrients take a very long
time to accumulate in the birds biological system.

In nature in the wild state, all birds have access to all nutrients
required to be healthy and reproductive when the breeding season
approaches. Nature is full of good nutrients, we must gather the
similar nutrients from the outdoors and supply them to our birds in
captivity to achieve optimum breeding results.

All my seed eating birds this time of the year receive a well
balanced seed diet the same way they receive all year round. At
least a couple times a week, we feed a small amount of a variety dark
greens as well as a small amount of a variety of fruits. Also, as I
have said many times, all the Canaries as well as all the other seed
eating birds receive a small amount of nestling food sometimes
coupled with soak seed. Nestling food contains lots of vitamins and
minerals that the birds require in their daily diet. The nestling
food together with the dark greens and fruits supply the birds with
all they need to stay healthy and when the breeding season
approaches, all birds will be in optimum breeding condition.

As I mentioned many times, to minimize the infestation of the ever
present avian parasites, we keep on spraying with a good
Pyrethrum/Petroleum spray every 14 days. Avian parasites thrive in
warm, comfortable bird rooms. Remember those parasites are hiding in
cracks and crevices to emerge at night and make the birds
uncomfortable.

Even during the winter and resting period, all birds appreciate
bathing in nice, cool water. I repeat once again, we add to each
gallon of water EITHER one tablespoon of Listerine OR one of two
tablespoons of apple cider vinegar, OR once in a blue moon we put a
tablespoon of bleach in each gallon of bathing water to minimize the
spreading of disease from one bird to another.

Well, in conclusion take good care of all your birds and in return
they will reward you with lots of baby birds, lots of trophies on the
show bench, and you all will enjoy the hobby more. Keep only the
number of birds you are capable of giving good care for. Don't
overcrowd the poor critters, as I have seen in some places. I
thought I was looking at a can of sardines when I was looking at a
bird cage full of Gouldian Finches.

Best regards and good luck to all. I will be chatting with you from
Florida hopefully. In the meantime do your share to contribute
useful information to all the groups and keep them active and
educational. Please do something nice for your fellow fanciers.

If you are not a member of the following groups, please join and be
part of the learning experience.

http://groups.yahoo.com/group/ABBASEEDBIRDSQANDA/

http://groups.yahoo.com/group/COM_USA/?yguid=47202339

http://groups.yahoo.com/group/ColorbredCanaries101Genetics/?
yguid=47202339

http://groups.yahoo.com/group/EuropeanGoldFinch/?yguid=47202339

http://groups.yahoo.com/group/GPA101911/?yguid=47202339

http://groups.yahoo.com/group/NFSS/?yguid=47202339

http://groups.yahoo.com/group/timbrado/?yguid=47202339

Best Regards,
G.A. Abbate in crisp, cool New Jersey—The Garden State
 

 

זו יכולה להיות המודעה שלך

   


 דף הבית ] למעלה ] עמותת מגדלי הפינקים ] משפחת הפינקים ] הזברה פינק ] מאמרים וחומר נוסף ] אינדקס המגדלים ] מחירון הפינקים ] קישורים ] פורומים חיצוניים ] הדואר שלי ] תנאי השימוש באתר ]

שלח דואר ל-webmaster@ifinch.org עם הערות והצעות.
כל הזכויות שמורות © 2006 עמותת מגדלי הפינקים
עדכון אחרון: 10/17/08