מהגיגיו של ד"ר אבבטה

תירגם באישור: תומר ג.

Thoughts from G.A. Abbate Ph.D.

ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 26/6/07 True experience and Helpful hints about caged birds 6/26/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 25/6/07 True experience and Helpful hints about caged birds 6/25/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 22/6/07 True experience and Helpful hints about caged birds 6/22/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 20/6/07 True experience and Helpful hints about caged birds 6/20/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 14/6/07 True experience and Helpful hints about caged birds 6/14/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 22/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/22/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 21/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/21/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 18/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/18/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 15/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/15/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 8/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/8/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 4/5/07 True experience and Helpful hints about caged birds 5/4/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 25/4/07 True experience and Helpful hints about caged birds 4/25/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 20/4/07 (המשך) True experience and Helpful hints about caged birds 4/20/07 (cont)
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 20/4/07 True experience and Helpful hints about caged birds 4/20/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 10/4/07 True experience and Helpful hints about caged birds 4/10/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 4/4/07 True experience and Helpful hints about caged birds 4/4/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 31/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 3/31/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 30/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 3/30/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 27/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 3/27/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 23/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 3/23/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 20/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 3/20/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 17/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 03/17/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 13/3/07 True experience and Helpful hints about caged birds 03/13/07
זרעי קנביס Hemp Seeds
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 29/1/07 True experience and Helpful hints about caged birds 1/29/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 15/1/07 True experience and Helpful hints about caged birds 1/15/07
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 30/12/06 True experience and Helpful hints about caged birds 12/30/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 22/12/06 True experience and Helpful hints about caged birds 12/22/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 19/12/06 True experience and Helpful hints about caged birds 12/19/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 9/12/06 True experience and Helpful hints about caged birds 12/9/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 13/11/06 True experience and Helpful hints about caged birds 11/13/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 27/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/27/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 24/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/24/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 20/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/20/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 17/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/17/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 14/10/06 ב' True experience and Helpful hints about caged birds 10/14/06 b
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 14/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/14/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 13/10/06 True experience and Helpful hints about caged birds 10/13/06
אימון הציפורים לתערוכה Training of the birds for a show
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 29/9/06 True experience and Helpful hints about caged birds 9/29/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 26/9/06 True experience and Helpful hints about caged birds 9/26/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 22/9/06 True experience and Helpful hints about caged birds 9/22/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 19/9/06 True experience and Helpful hints about caged birds 9/19/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 2/8/06 True experience and Helpful hints about caged birds 8/2/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 27/7/06 True experience and Helpful hints about caged birds 7/27/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 18/7/06 True experience and Helpful hints about caged birds 7/18/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 18/7/06 True experience and Helpful hints about caged birds 7/18/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 17/7/06 True experience and Helpful hints about caged birds 7/17/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 17/7/06 True experience and Helpful hints about caged birds 7/17/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 29/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/29/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 28/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/28/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 27/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/27/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 26/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/26/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 23/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/23/06
ניסיון אמיתי בגידול ועצות מועילות 22/6/06 True experience and Helpful hints about caged birds 6/22/06
מענה: נקבה מתה Reply: Dying Female